Neuraalikudoksen mobilisointi

Neuraalikudoksen mobilisointi

Neuraalikudoksen mobilisoinnilla pyritään vaikuttamaan itse hermokudoksen toimintaan. Mobilisoivilla liikkeillä hermoa liutetaan suhteessa sitä ympäröiviin kudoksiin tai sillä voidaan pyrkiä vaikuttaa hermon sisäiseen aineenvaihduntaan. Hermokudos mukautuu kehomme liikkeisiin liukumalla ja venymällä. Kehomme erilaisten epätasapainotilojen johdosta hermoon saattaa kohdistua ylimääräistä kuormitusta liiallisen venymisen tai puristuksen vuoksi, jonka seurauksena toiminta hermossa saattaa häiriintyä ja tämä aistitaan usein kipuna, puutumisena ja pistelynä. Miten hermokudosta hoidetaan? Hermokudosta hoidetaan pumppaavalla, kevyellä liikkeellä, mikä parantaa liikkuvuutta ja verenkiertoa hermossa. Hoidossa tärkeää on kuunnella potilaan tuntemuksia, eikä kipu saa lisääntyä hoidon aikana. Neuraalikudoksen mobilioinnissa on tärkeää huomioida myös hermoa ympäröivien kudosten tila. Kireiden lihasten venyttely ja lihasten rentouttaminen erilaisilla käsittelyillä, kylmähoidolla sekä ranka- ja nivelkäsittelyt ovat myös tärkeä osa neuraalikudoksen hoidossa. Kehonosien asennon korjaantumisen myötä ja lihasten kireyksien helpottuessa, hermon pinteen on mahdollista vapautua ja hermokudoksen aineenvaihdunta ja verenkierto paranee ja oireet helpottuu.

Hyödyt